Sakrament Komunii Świętej

Czas młodego dzieciństwa to czas radości oraz zbieranie nauk związanych z życiem w społeczeństwie jak też budowanie szacunku odnośnie norm moralnych. Po nim nadchodzi czas, w którym młody człowiek musi zacząć przejmować konsekwencji za własne postępowania. Czytaj dalej

Reklamy