Rok wiary

Do podstawowych obowiązków liturgicznych zalicza się: ofiarowanie darów, modły, oczyszczenia oraz ablucje, oraz pozostałe metody oddawania czci bogom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie upamiętniać wiarę o zbawieniu, męki oraz zmartwychwstanie Chrystusa, oraz tworzyć grono wiernych. Liturgia jest sprawowana poprzez całe grono wiernych, jednak najważniejsze funkcje są przeważnie zarezerwowane dla ludzi specjalnie wybranych.

Założeniem, jaki ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez dom boży, ma stanowić stworzenie atmosfery do prawdziwego oraz nowego poczucia wiary, wykorzystanie zaangażowania misyjnego na potrzeby nowej nauki. Powinien też ukazać wspólnotowe przyrzeczenie do ponownego odkrycia i nauk zasadniczych treści wiary, które stanowią element w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm musi stać się też autentycznym elementem umacniania w wierze, szczególnie dla tych, którzy dbają o naukę chrześcijan.

W okresie przed ważnymi świętami kościelnymi przedstawiciele duchowieństwa zapraszają na katechezy poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każda uroczystość związane jest z wybraną zasadą wiary, relacja między wiarą, życiem codziennym oraz liturgią. Mocne przeżycie liturgii jest oparte na jedności stylu życia z głoszoną wiarą.