Sakrament Komunii Świętej

Czas młodego dzieciństwa to czas radości oraz zbieranie nauk związanych z życiem w społeczeństwie jak też budowanie szacunku odnośnie norm moralnych. Po nim nadchodzi czas, w którym młody człowiek musi zacząć przejmować konsekwencji za własne postępowania. Okres przejścia z wczesnego dzieciństwa w okres dojrzewania oraz stopniowego ponoszenia konsekwencji własnych czynów wyznacza komunia. Kiedy dziecko zyska świadomość na temat dobra i zła jak też nauczy się przestrzegać podstawowych zasad moralnych, ma sposobność dostąpienia wyróżnienia, jakim jest pierwsza komunia. W sensie religijnym jest to niezwykle ważny sakrament, nadający przywileje i obowiązki względem społeczności kościoła. Sama ceremonia symbolizuje przejście w nowy etap życia. Dodatki komunijne będąc częścią stroju wykonanego na tą okazję, obrazują czystość i niewinność oraz mają za cel zachęcenie młodego człowieka do zachowania tego stanu. Tak jak chrzest jest przyjęciem nowego członka wspólnoty, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw i obowiązków. Na chrzest zapraszana jest rodzina by wspierać rodziców, w czasie komunii ma ona zapewnić o oferowanym wsparciu młodego człowieka. Do chrztu dziecko jest zaniesione przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii musi samemu spełnić wiele wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste i podkreślające samodzielność szaty.

Reklamy